Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

For forældre

Information særligt til forældre til børn på feriekoloni

Her har vi samlet svarene på en række af de mest gængse spørgsmål fra forældre om feriekolonierne.

Ved ansøgning
Da det er rigtigt populært, at komme på koloni og vi hvert år modtagere flere ansøgninger, end vi har plads til, har vi ikke mulighed for, at imødekomme alles ønsker om en bestemt koloni. Vi er nødt til at fordele børnene så hensigtsmæssigt som muligt på alle tre kolonier. Vig Lyng er forbeholdt børn i 2. og 3. klasse. Skødshoved og Svejbæk er fra 4. - 8. klasse.

Vi gør vores bedste for at opfylde alles ønsker, men det kan være svært, når over halvdelen søger 1. periode. Sandsynligheden for at komme med øges betragteligt ved at søge flere perioder.

Ansøgningsforløb:

 1. Dine børns skole modtager kolonifolderen til uddeling i uge 6.
 2. Fra den 4. februar - 4. marts 2019 kan du ansøge om at komme sommerkoloni.   
  a. Tryk på linket ansøgningsskemaet i venstre side. Se eventuelt vejledningen i kolonifolderen
 3. Umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb vil den forældre, der har oplyst sit cpr.nr. på ansøgningsskemaet, modtage en mail i deres e-Boks. Mailen indeholder et link til en samtykkeerklæring, som skal åbnes med Nem Id.
 4. Samtykkeerklæringen skal bruges til indhentelse af kolonirelevante oplysninger om jeres barn på de enkelte skoler samt til videregivelse af relevante oplysninger til de leder der skal med på koloni.
 5. Samtykkeerklæringen returneres ved at trykke send på send, samtykkeerklæringen skal være returneret senest den 15. marts 2019. Dette er en betingelse for at dit barn kan komme på koloni.
 6. I uge 18 vil tilsagnene blive uddelt på skolerne. Det vil af tilsagnene fremgå om dit barn er kommet på koloni, dato for udrejse/hjemkomst samt betalingsbetingelser. Skulle dit barn få afslag vil du modtage en mail herom.
 7. Den 15. maj 2019 er sidste frist for betaling af feriekoloni. Det er ligeledes fristen for at melde afbud (husk afbud skal ske skriftligt)
Hvad koster et koloniophold?

Prisen for et koloniophold er i 2019 fastsat til
   608 kr. for 5 dage
1.090 kr. for 9 dage

Det er muligt at betale via netbank ved at taste gironummeret se nedenfor:

Skødshoved: +01 6998402
Svejbæk: +01 6998526
Vig Lyng: +01 6998992

Betales via netbank skal der stå 01 i første rubrik, hvorved den midterste rubrik bliver grå (den skal ikke udfyldes). I den sidste rubrik indtastes gironummeret fx. 6998526. Husk at anføre elevnummeret, så vi kan identificere din betaling.

Vejledning i betaling af girokort via netbank

Hvorledes sammensættes holdene?
Når vi fordeler pladser på koloniholdene, lægger vi vægt på

 • elevernes ønsker (om kammerater, koloni og tema)
 • hjemmets begrundelse
 • klasselærerens påtegning
 • skolens kolonirepræsentants kendskab til børn og lederhold
Koloniudvalget - der har repræsentanter fra alle skoler - sammensætter ud fra disse oplysninger holdene. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er muligt for os at skabe plads på holdene til større grupper, der ønsker at komme afsted sammen.


Svar på ansøgningerne kan forventes ultimo april 2019. Vær opmærksom på, at betalingsfristen for 2019 er 15. maj.