Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

De nære oplevelser

De nære oplevelser

På denne side er de nære oplevelser omkring kolonien beskrevet. Du kan se kontaktoplysninger på adresselisten.

Du kan læse mere om en række af områdets populære udflugtsmål her.

Derudover har vi nedenfor beskrevet mange af de ture i nærområdet, som skoleklasserne vandrer, når de besøger kolonien.

Gåture i området omkring Skødshoved

Cirka 1½ km's gang fra kolonien ligger Dejret. Det er en helt typisk landsby med gårde, handlende, småindustri m.m. Her kan resterne af en vindmølle ses. Der er nok af sammenlignings muligheder mellem storbyens og landsbyens liv. Her er jo hverken biograf, svømmebad eller skøjtebane - hvad får beboerne dog tiden til at gå med?

Har man energi til det, kan man gå videre til Tved. Denne landsby er lidt større med flere forretninger - brugsforening, slagter m.v. og en hel del nyere villaer opført i og omkring den gamle landsbykerne.

En lidt længere, men også mere spændende tur, er at vandre ind mellem bakkerne i omegnen. Turen, der er på ca. 7 km, går gennem Dejret, Blåkær, Landborup, Bjødstrup til Hundshøje og hjem. Man oplever på denne ret korte tur noget af det typiske ved Mols - store bakker, dybe dale og landsbymiljøerne.

Det samme kan man opleve ved at lægge ruten langs stranden - forbi Skødshoved Bro og Mols Hoved, ad markvejen op til Isgård, videre til Bjødstrup og derfra hjem. Denne tur er også ca. 7½ km. 

Kirker i området

Mange kulturhistoriske iagttagelser kan gøres under besøg i landets kirker og kirkerne på Mols og Djursland danner ingen undtagelse. Uden at komme ind på detaljer om de enkelte skal her nævnes nogle få af dem, der erfaringsmæssigt er glimrende emner for lejrskolehold.

Nærmest Skødshoved finder vi Tved Kirke, der ukarakteristisk ikke ligger i selve landsbyen. men nede ved stranden ved Neder Tved. Denne lille smukke kirke er præget af gammelt inventar, og desuden finder vi et stifterbillede fra 1500-tallet.

I Egens finder vi en lille gotisk kirke højt beliggende på en bakke med det lille vestvendte stolpetårn. Også Agri Kirke har haft stolpetårn. men det er nu tilmuret. I den findes hele fem gravtræer af form som ligsten fra årene 1599 - 1604.

Vistoft Kirke er Danmarks højest beliggende. Vi finder her en af de ældste døbefonte, fra 1150.

Knebel kirke er værd at besøge. Den er restaureret for nyligt med med blandt andet Bjørn Nørgaards Altertavle.

Særlig interesse samler sig om Thorsager Rundkirke, Jyllands eneste. Højt over det omgivende land hæver dens karakteristiske silhuet sig. Den ældste del, det runde skib, det firkantede kor og apsis, er bygget af munkesten omkring 1200. Der er ikke helt enighed an, hvem bygherren var. Nogle mener århusbispen Peder Vognsen, andre Valdemar Sejr, der alene i Thorsager havde langt over 1200 tdr. land krongods. Kirkens tårn og våbenhus er sengotiske.

I nabokirken, Marie Magdalene, en gotisk kirke med store groteske kalkmalerier, vokser som et andet helligtræ en flyverøn ud af gavlen på det lille våbenhus.

Molslandets hovedstad - Ebeltoft

Ebeltoft nævnes første gang 1301 som Æplætoftæ, hvilket betyder æblehave. I 1302 gav Erik Menved uvist af hvilken grund byen købstadsrettigheder, selv om byen afviger fra normen for sådanne. En købstad uden opland er ingen købstad, så forklaringen kan kun findes i den læplacerede havn. Dennes betydning har dog været meget tvivlsom. Mod nord var magneten Randers, mod syd Århus, og desuden var der konkurrence fra kystens talrige ladepladser.

Dette medførte en sindig byudvikling, som i forbavsende grad har medvirket til bevarelsen af det middelalderlige gadenet med Adelgade, der foran det gamle rådhus deler sig i parallelgaderne: Overgade og Nedergade. Byens mange bindingsværkshuse er på vanlig østjysk måde opført af svært egetømner på en høj kampestenssokkel. Ingen af dem daterer sig længere tilbage end 1700-tallet, men den middelalderlige byplan er til trods herfor ikke blevet ændret.

Også det gamle rådhus er opført i traditionel Ebeltoft-bindingsværk. I sin nuværende skikkelse er det opført i 1789, men grunden er taget i arv efter forgængeren, der blev opført i 1576, og hvoraf de dystre fangekældre endnu er bevaret. Rådhuset blev benyttet som sådan indtil det nuværende - ved det firsidede torv - blev taget i brug i 1840.

Efter at have været udlejet til privat beboelse indrettede Museumsforeningen det i 1909 til egnsmuseum. Rådhuset rummer desuden en samling etnografika fra Thailand - den siamesiske samling - hjembragt fra Østen af nu afdøde ingeniør Rasmus Havmøller. Den omfattende samling spænder fra Thailands oldtid til vore dage og giver et levende indtryk af, hvorledes livet levedes blandt fattig og rig.

I 1940 erhvervede Museumsforeningen endnu en af de gamle bygninger - Postladen, der blev bygget i årene 1781-1791 som en del af Den gamle Postgård, byens første regulære posthus. Spændende er også Farvergården, der i 1974 erhvervedes af Ebeltoft kommune, som foranledigede bygningen restaureret og ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. De ældste kilder nævner Farvergården fra 1683, men først i 1772 fik Emanuel Randulet farverprivilegium. Det nuværende farveri er indrettet i slutningen af forrige århundrede.

Ebeltoft er i dag kendt for Fregatten Jylland, Glasmuseet og ReePark, som du kan læse mere om under udflugtsmål.

Læs mere om Ebeltoft her.