Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Ordensreglement for Svejbæk Færgegård

Her kan du læse om de særlige regler, der gælder for ophold på Svejbæk Færgegård

For at et ophold på kolonien skal blive til glæde for alle, er det nødvendigt at vise hensyn til hinanden og til omgivelserne. Der er en specifik regel for ophold på Svejbæk Færgegård:

Børn må ikke færdes på Hjejlebroen. Kanalen er meget dyb, vandet er meget koldt og strømmen meget stærk. Badning må kun finde sted fra badebroen og kun inden for det afmærkede område.

HvidovreKolonierne har derudover er generelt ordensreglement, der gælder alle gæster på HvidovreKolonierne, og det beder vi jer overholde. 

 1. Koloniens sengetøj må ikke fjernes fra værelserne
 2. Soveposer må ikke medbringes
 3. Tobaksrygning er ikke tilladt indendørs. Rygning udendørs foregår ved de opstillede askebægere
 4. Brug af åben ild på værelserne er strengt forbudt, ligesom det er forbudt at ryge i tørre græs- og skovarealer pga. stor brandfare
 5. Lånerne er fuldt erstatningspligtige for skade, øvet mod kolonien og andres ejendom (beplantning, bygninger, inventar m.v.), der skyldes hærværk, grov uagtsomhed og overtrædelse af forbud og givne regler. På feriekolonier, klasserejser og lejrskoler påhviler ansvaret elevernes forældre
 6. Skæring, ridsning og maling af navne og mærker på vægge, inventar m.v. betragtes som hærværk

Særligt for skoler og lignende

 1. Koloniens område må ikke forlades uden tilladelse
 2. Badning og sopning må kun finde sted, hvis der givet skriftlig tilladelse fra forældrene. Der skal altid være mindst to ledere tilstede, der begge skal kunne svømme minimum 200 m og yde livreddende førstehjælp. Der må ikke være mere end 12-15 elever i vandet på samme tid. For Svejbæk er fastsat særlige regler for ophold på bådebroer samt brug af robåde og joller
 3. Efter den aftalte sengetid skal eleverne blive på deres værelser
 4. Brug af mobiltelefoner kun efter lærernes/ledernes anvisninger
 5. For skolernes elever er indtagelse af øl, vin eller spiritus, under koloniopholdet, forbudt
 6. Dårlig opførsel på feriekolonier, klasserejser og lejrskoler samt overtrædelse af ovennævnte regler kan efter ledernes skøn, og efter samtale med hjemmet, føre til hjemsendelse for hjemmets regning
 7. Det skal være muligt, for feriekolonilederne, at kunne kontakte elevernes forældre eller familie under opholdet

Det forventes, at deltagerne har orienteret sig i reglerne inden ankomst til kolonien! 


På kolonien er der desuden et par småpligter for skoleklasserne under opholdet.
 

Småpligter under opholdet


Lederne/lærerne tilrettelægger og fører tilsyn med, at:
 • ophold på værelserne foregår stille og roligt
 • der hjælpes til med den daglige rengøring
 • elevværelserne holdes ryddelige og støvsuges/fejes hver morgen
 • opholdsrum og gange støvsuges/fejes dagligt efter personalets anvisninger